menuProdukty person_addRegistrácialockPrihlásenie search info

Produkty more_vert Agrochémia podľa škodlivého činiteľa

Produkty

person_addlock
close

TIP

Agrovital 50ml

Agrovital 50ml

Agrochémia

Pomocná látka s lepivým, protiúletovým a zmáčavým účinkom zvyšujúcim efektívnosť účinku aplikovaných pesticídov a hnojív pri ošetrení
Cena s DPH
€ 4,00
EAN
8586002984439
Obj. číslo
9380623
Minimálny odber
1 Ks
Dostupnosť
Dostupný
Pomocná látka s lepivým, protiúletovým a zmáčavým účinkom zvyšujúcim efektívnosť účinku aplikovaných pesticídov a hnojív pri ošetrení

Účinná látka
90% di-1-mentén v 1l prípravku

AGROVITAL aplikovaný spolu s prípravkami na ochranu rastlín a kvapalnými hnojivami zabezpečuje ich spoľahlivejší účinok. Účinnosť kontaktných prípravkov je vždy podmienená ich prítomnosťou na ošetrovanom povrchu (napr. Cu, S a pod.). Po zmytí dažďom je je obvykle potrebné postrek zopakovať - dochádza k zbytočným nákladom, zaťažovaniu prostredia a efekt ošetrenia je neistý.
AGROVITAL aplikovaný so systémovými prípravkami ich jemne, avšak dostatočne pevne zachytí na cieľovom objekte a chráni ho. K plynulému uvoľňovaniu účinných látok do ošetrených pletív dochádza difúziou podporenou rozdielmi v osmotických tlakoch, čo umožňuje efektívnejšiu translokáciu a asimiláciu pre dosiahnutie maximálnej účinnosti prípravku. V dôsledku absorbcie UV žiarenia v priebehu uvoľňovania účinnej látky namiesto jej rozkladu dochádza k postupnému pomalému rozkladu polyméru.

Pôsobenie prípravku
AGROVITAL je vo vode rozpustný viskózny koncentrát s obsahom 96% pinolénu (di-1- menténu) a 4% emulgátora. Pinolén je terpenoidná živica, medovožltého zafarbenia, charakteristickej vône prírodného pôvodu, ktorá po aplikácii na povrchu ošetrenej plodiny vytvára pružný polymérny film so životnosťou cca 30 dní. Znižuje povrchové napätie v postrekovej kvapaline a zabraňuje úletu postrekovej kvapaliny.

Zásady správnej aplikácie prípravku
AGROVITAL do postrekovača pridávajte ako posledný, pričom dbajte na to, aby obsah nádrže bol dôkladne premiešaný. Postrekovač, pracovné pomôcky po práci vždy dôkladne opláchnite tak, aby nedošlo na nich k polymerizácii a následným problémom pri postreku. Zaschnutý a spolymerizovaný AGROVITAL v prípade potreby očistite technickým benzínom.

Príprava postrekovej kvapaliny
Odmerané množstvo prípravku za stáleho miešania vlejte do nádrže naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na stanovený objem.

Insekticídy
kombinácie s insekticídmi zvyšujú a predlžujú účinok aplikovaných prípravkov

Fungicídy
kombinácia s fungicídmi zabráni zmývaniu, čím zvýši spoľahlivosť a predlžuje účinnosť prípravkov

Herbicídy
kombinácia s herbicídmi predlžuje účinnosť a umožňuje použitie spodnej hranice dávkovania pri zachovaní spoľahlivej účinnosti

Kvapalné hnojivá
kombinácie s kvapalnými hnojivami zvyšuje využiteľnosť živín a zamedzuje ich stratám

Rozsah použitia

Cibuľa

Pleseň cibuľováPleseň cibuľová (Peronospora desctructor) je najvážnejším ochorením cibule nielen preto, že zničením vňate rastlín dochádza k výraznému poklesu úrody, ale ohrozuje aj skladovateľnosť cibule, pretože cibuľa napadnutá plesňou cibuľovou býva druhotne infikovaná krčkovou hnilobou, ktorú spôsobujú viaceré druhy húb rodu Botrytis. Prvé príznaky ochorenia v podobe pomerne veľkých, žltkastých alebo sivohnedých škvŕn možno na listoch alebo kvetných stvoloch cibule pozorovať už v druhej polovici mája, predovšetkým na cibuli pestovanej na semeno. Na škvrnách vyvolaných plesňou cibuľovou sa neskôr objavujú ďalšie huby (najčastejšie Stemphylium botryosum), ktoré často zakrývajú pravého pôvodcu ochorenia.

MOŽNOSTI OCHRANY: Opakované postreky porastov cibule v 10 až 14-dňových intervaloch od polovice mája najmä za daždivého počasia. Do postrekovej kvapaliny treba pridať aj zmáčadlo.
Dávka na 10L vody
3-5ml
Čakacia lehota v dňoch
AT
↓ ďaľšie vhodné prípravky

Jablone

Vošky na ovocných drevináchVošky sú najznámejšími a najrozšírenejšími škodcami ovocných drevín. Ich škodlivosť spočíva predovšetkým v tom, že rastlinné šťavy cicajú v takom množstve, že ich nestačia zúžitkovať. Preto lepkavými kvapkami štiav, ktoré prešli ich tráviacim traktom (tzv. medovica) znečisťujú nižšie položené listy, na ktorých sa neskôr rozrastajú čerňovky. Škodlivosť vošiek zvyšuje aj skutočnosť, že sa dokážu v krátkom čase mimoriadne rýchlo premnožiť. Okrem cicania rastlinných štiav škodia aj prenášaním rôznych vírusových chorôb (napr. šarka sliviek). Všetky druhy vošiek prezimujú vo forme vajíčok na jednotlivých druhoch ovocných drevín. Niektoré druhy začiatkom leta preletujú (migrujú) na letné hostiteľské rastliny, z ktorých sa na jeseň vracajú späť na ovocné dreviny a nakladú prezimujúce vajíčka. Iné druhy zostávajú počas celej vegetácie na ovocných drevinách.

Voška jabloňová (Aphis pomi) škodí celý rok na koncoch mladých výhonkov jabloní. Voška skorocelová (Dysaphis plantaginea) spôsobuje nápadné deformácie a červenofialové sfarbenie listov jabloní. Silno poškodené listy predčasne opadávajú. Začiatkom leta preletuje na skorocel. Voška ríbezľová (Cryptomyzus ribis) je pôvodcom nápadných fialovočervených pľuzgierov na listoch červených ríbezlí. Začiatkom leta migruje na rastliny z čeľade hluchavkovitých. Voška slivková (Hyalopterus pruni) počas celého vegetačného obdobia tvorí obrovské kolónie na spodnej strane listov broskýň a sliviek.

MOŽNOSTI NIČENIA VOŠIEK:
Najúčinnejším a ekonomicky najvýhodnejším spôsobom ničenia vošiek je predjarný postrek ovocných drevín krátko po vypučaní. Týmto postrekom zničíme vošky ešte skôr, než stihnú spôsobiť väčšie škody. Počas vegetácie môžeme vošky ničiť povolenými prípravkami, ale vzhľadom na to, že sa v kolóniách vošiek nachádzajú aj ich prirodzení nepriatelia (napr. lienky, larvy zlatoočiek a pestreniek), mali by sme uprednostniť tie prípravky, ktoré užitočné organizmy neničia (napr. Pirimor).
Dávka na 10L vody
3-5ml
Čakacia lehota v dňoch
AT

Paprika

MoliceMolice sú príslušníci hmyzu so zaradením k rovnakokrídlovcom pretože krídla prvého a druhého páru sú takmer rovnaké tvarom i veľkosťou. Dospelý jedinec dosahuje dĺžku v rozpätí 1 až 1,5 mm. Telo má sfarbené do žltkastej farby, ale je poprášené bielym popraškom, takže sú v podstate biele. Na rastline sa prezradia aj samy, stačí ak sa jej listov letmo dotknete a začnú okolo nej poletovať. Je to teplomilný druh škodcu.

Nymfy aj dospelé jedince cicajú šťavy na listoch rôznych druhov plodín. Nájdete ich na rajčiakoch, paprike, uhorkách, šaláte či jahodách. Ale aj na okrasných rastlinách ako napríklad na fuksiách či ibištekoch. Najskôr postrehnete nymfy, ktoré spôsobujú aj najväčšie škody. Vyskytujú sa na spodnej strane listu, kde vytvárajú husté biele kolónie. Následne sa objavujú žlté škvrny, ktoré sa postupne množia a nakoniec listy opadávajú. Molice vylučujú medovicu, ktorá je ideálne prostredie pre rozvoj saprofytických mikroorganizmov a vírusových ochorení.
Dávka na 10L vody
3-5ml
Čakacia lehota v dňoch
AT
Roztočcemajú 4 páry končatín a schopnosť vytvárať pavučinky na napadnutých rastlinách. Sú veľmi drobné 0.5-0.6 mm a voľným okom nie sú takmer viditeľné. Na ich prítomnosť nás upozornia striebristé, žltohnedé alebo bronzovohnedé škvrnky na vrchnej strane napadnutých listov.Dávka na 10L vody
3-5ml
Čakacia lehota v dňoch
AT
↓ ďaľšie vhodné prípravky
Voškysú najvážnejšími škodcami papriky. Škodia nie len vyciciavaním rastlinných šiav ale aj roznášaním nebezpečných vírusov, ktoré môžu výrazne znížiť úrodu papriky. Na paprike sa najčastejšie vyskytuje voška broskyňová a voška rešetliaková. Táto skutočnosť je dôležitá predovšetkým z hľadiska výberu prípravkov.Dávka na 10L vody
3-5ml
Čakacia lehota v dňoch
AT
↓ ďaľšie vhodné prípravky

Vinič

MúčnatkaSpolu s peronospórou je hospodársky najvýznamnejšou chorobou viniča. Napáda strapce, listy i letorasty viniča. Najväčšie škody spôsobuje pri skorom napadnutí mladých bobúľ, ktorých povrch stvrdne, zhnedne a ich pokožka často aj praská. Na povrchu dozrievajúcich bobúľ vzniká lúčovite sa rozrastajúca sieť hubových vláken pôvodcu ochorenia (Uncinula necator). Podobné príznaky možno pozorovať aj na letorastoch.

MOŽNOSTI OCHRANY: Proti múčnatke viniča sa dá úspešne bojovať len preventívnymi postrekmi, ktorými chránime predovšetkým mladé bobule. Za bežného priebehu počasia urobíme prvý postrek krátko pred kvitnutím, druhý ihneď po odkvitnutí a tretí 10 až 14 dní po odkvitnutí. V prípade dlhotrvajúceho suchého počasia v máji by sme mali prvý postrek urobiť už v poslednej dekáde mája. Prípravky Discus a Quadris sa majú aplikovať v bloku trikrát za sebou.
Dávka na 10L vody
3-5ml
Čakacia lehota v dňoch
AT
↓ ďaľšie vhodné prípravky
Obaľovače na viničiNa viniči môžu škodiť tri druhy obaľovačov. Dva druhy z nich - obaľovač mramorovaný (Lobesia botrana) a obaľovač pásový (Eupoecilia ambiguella) - poškodzujú kvetenstvo, strapinu a neskôr bobule viniča, preto v miestach ich pravidelného výskytu býva potrebné vinič proti nim chemicky ošetrovať. Obidva druhy prezimujú v štádiu kukiel. Z nich sa od konca apríla liahnu motýle, ktoré sa hromadne roja v priebehu mája. Po oplodnení začnú samičky klásť vajíčka. Vyliahnuté húsenice poškodzujú súkvetia viniča a spriadajú ho vláknami. Tu sa aj kuklia a v júli sa liahnu motýle druhej generácie oboch druhov. Húsenice tejto generácie poškodzujú vyvíjajúce sa bobule, ktoré často podliehajú hnilobe.

MOŽNOSTI OCHRANY
Postrek proti prvej generácii oboch druhov obaľovačov býva aktuálny v najteplejších oblastiach Slovenska v poslednej dekáde mája, proti druhej v polovici júla. Prípravky sa aplikujú podľa signalizácie v čase hromadného liahnutia húseníc s výnimkou Nomoltu, ktorý použijeme už v čase kladenia vajíčok.
Dávka na 10L vody
3-5ml
Čakacia lehota v dňoch
AT
↓ ďaľšie vhodné prípravky
Peronospóra viničaPôvodca ochorenia - huba Plasmopara viticola. Spolu s múčnatkou je najvážnejšou hubovou chorobou viniča. Na rozdiel od múčnatky sa šíri za daždivého počasia. K prvým infekciám peronospóry môže dôjsť už pred kvitnutím alebo počas kvitnutia viniča, kedy celé súkvetia bývajú porastené hustým náletom huby Plasmopara viticola. Na listoch viniča sa peronospóra prejavuje typickými olejovými škvrnami. V miestach týchto škvŕn na rube listov možno pozorovať hustý biely nálet pôvodcu ochorenia. Postihnuté časti listov neskôr zhnednú a odumierajú.

MOŽNOSTI OCHRANY Preventívne postreky viniča tesne pred kvitnutím, ihneď po odkvitnutí a 10 až 14 dní po odkvitnutí. Ďalšie ošetrenia sú potrebné len za daždivého počasia alebo po výdatných búrkových zrážkach. Prípravky Discus a Quadris sa majú aplikovať v bloku trikrát za sebou. Čísla v zátvorkách platia pre hrozno určené na výrobu vína.
Dávka na 10L vody
3-5ml
Čakacia lehota v dňoch
AT
↓ ďaľšie vhodné prípravky

* AT - prípravok sa aplikuje v presne stanovenom agrotechnickom termíne alebo v určitom vývojovom štádiu ošetrovanej plodiny 
expand_less
Informácie §VOP Predajne Rozvozy Kontakt
OSIVEX ZÁHRADKÁR, s.r.o.
Štúrova 33, 040 01 Košice

IČO: 36787124, DIČ: 2022404351, IČ DPH: SK2022404351

mailkosice@slovosivex.sk call+421 55 623 41 77