Pór - Strapky


sú drobní cicaví škodcovia, preto na ich prítomnosť upozornia pestovateľov až príznaky, ktoré na rastlinách spôsobujú. Na poškodených kvetoch vznikajú drobné bledé škvrny, na listoch striebristé povlaky a drobné čierne kvapky trusu. Strapky majú dva páry úzkych, obrvených krídel, krátke tykadlá a štíhle telo dosahujúce dĺžku 1-2 mm.

Ochrana: Platí všeobecná zásada, že v 5-dňových intervaloch musíme urobiť aspoň dve alebo tri ošetrenia napadnutých rastlín.

Doporučené dávkovanie

Názov prípravku
Dávka na 10l vody
Čakacia lehota
(v dňoch)
4ml
7