Cesnak - Pýr plazivý


< Späť
Pýr plazivý (Elytrigia repens) je trváca trávovtá burina so širokým výskytom, podzemná charakteristická bielymi rizómami. Vyskytuje na obrábaných a neobrábaných pôdach na celom svete, s výnimkou extrémne severných a extrémne južných polôh. Uprednostňuje ľahké humózne a piesočnaté pôdy, ale rastie aj na všetkých ostatných pôdnych typoch okrem na viatych piskoch a močiaroch. Ako burina sa vyskytuje vo väčšine poľných a zeleninárskych plodín, je jednou z najnebezpečnejších burín vôbec.

Neboli nájdené žiadne produkty !

Neboli nájdené žiadne vhodné dostupné produkty !