Kapustová zelenina - Molica lastovičníková


Molica lastovičníková (Aleurodes proletella) sa na rozdiel od molice skleníkovej vyskytuje len na rastlinách z čeľade kapustovitých a v druhej polovici leta ju v hojnom počte môžeme vidieť na spodnej strane starších listov neskorých hlúbovín. Zistíme ju veľmi ľahko, ak sa napadnutých rastlín dotkneme. Vtedy totiž dospelé molice húfne odlietajú z rastlín, na listoch však ostávajú ich vajíčka, larvy alebo pupáriá. Molica lastovičníková škodí cicaním rastlinných štiav a znečisťovaním listov medovicou, ktorá je vhodnou živnou pôdou pre rôzne čerňovky.

OCHRANA: Keďže molica lastovičníková nespôsobuje tak veľké škody ako žraví škodcovia hlúbovín (mlynárik kapustový, mora kapustová), preto by sme o chemickom boji proti nej mali uvažovať len pri silnom napadnutí rastlín. Aj tu musíme postrekovou kvapalinou zmáčať najmä spodné strany listov. Do postrekovej kvapaliny pridáme aj zmáčadlo.

Doporučené dávkovanie

Názov prípravku
Dávka na 200-500l vody/ha
Čakacia lehota
(v dňoch)
2,5 ml
7